Tao cho mày ăn cái cây này vô cuống họng bây giờ

Tao cho mày ăn cái cây này vô cuống họng bây giờ

Meme cô Minh Hiếu nói thì cấm có cãi nghe chưa.

Xem thêm: