Tao cười sáng đêm tao khỏi ngủ

Tao cười sáng đêm tao khỏi ngủ

Tao cười sáng đêm tao khỏi ngủ

Khi bạn gặp một status hoặc hình ảnh buồn cười hãy comment bằng hình ảnh này.

Meme liên quan: