Tao đã hứa với mẹ năm nay không giết người

Tao đã hứa với mẹ năm nay không giết người

Cầm cái tào lao đao tô tổ bố thế này liệu có giữ lời hứa với mẹ không đây?

Xem thêm: