Tao déo biết nói gì hơn trong trường hợp này

Tao déo biết nói gì hơn trong trường hợp này

Và tao đang không biết nên cười hay nên khóc?

Xem thêm: