Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ

Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ

Chỉ có dép mới làm mày im lặng được, hay mày muốn 2 chiếc?

Xem thêm: