Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ

Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ

Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ

Chỉ có dép mới làm mày im lặng được, hay mày muốn 2 chiếc?

Meme liên quan: