Tao mà là đạo diễn đm khúc này tao cho du luôn

Tao mà là đạo diễn đm khúc này tao cho du luôn

Tao mà là đạo diễn đm khúc này tao cho du luôn

Đi tắt đón đầu, rút gọn thủ tục không cần thiết mà có lợi cho người khác.

Meme liên quan: