Tao nghĩ mày nên đi làm đĩ

Tao nghĩ mày nên đi làm đĩ

Xinh đẹp, suốt ngày son phấn, không thích đi làm thì làm gì cho nó hợp lý?

Xem thêm: