Tao sẽ giả vờ như éo thấy gì

Tao sẽ giả vờ như éo thấy gì

Đưa đôi tay từ chối nhưng thật sự có mắt ở tay. Tao sẽ giả vờ như đéo thấy gì.

Xem thêm: