Tao sẽ giả vờ như éo thấy gì

Tao sẽ giả vờ như éo thấy gì

Tao sẽ giả vờ như éo thấy gì

Đưa đôi tay từ chối nhưng thật sự có mắt ở tay. Tao sẽ giả vờ như đéo thấy gì.

Meme liên quan: