Tát bạn nói tào lao

Tát bạn nói tào lao

Tát bạn nói tào lao

Tào lao bí đao hạt dưa hạt é. Sử dụng meme này để thức tỉnh đứa bạn thân.