Tát vào mặt bạn nói tí tuổi mất dạy

Tát vào mặt bạn nói tí tuổi mất dạy

Tát vào mặt bạn nói tí tuổi mất dạy

Dùng hình ảnh này comment dạo để thay cho cái tát cũng đáng lắm.