Thả haha nhưng mặt không một chút cảm xúc

Thả haha nhưng mặt không một chút cảm xúc

Thả haha nhưng mặt không một chút cảm xúc

Khi bạn đã quá quen với những trò hề mà mấy đứa bạn nó nghĩ ra.