Thà không làm được nhưng hứa được. Còn hơn hứa được không làm được.

Thà không làm được nhưng hứa được. Còn hơn hứa được không làm được.