Thả mặt khóc buồn nhưng thực tế cười toe mồm

Thả mặt khóc buồn nhưng thực tế cười toe mồm

Thả mặt khóc buồn nhưng thực tế cười toe mồm

Khi bạn không thể nhịn được cười nhưng vẫn phải an ủi thằng bạn. Thả sad nhưng cười toe toét