Thả tao ra để tao cắn nó! Chó giận dữ nhe răng

Thả tao ra để tao cắn nó! Chó giận dữ nhe răng

Chủ, thả tao ra nào. Con chó này láo quá để tao cắn nó.

Xem thêm: