Thân ái tạm biệt - gấu trúc nằm trong hòm

Thân ái tạm biệt - gấu trúc nằm trong hòm

Tôi đi đây, anh em ở lại sống tốt vui vẻ nhé. Hãy nhớ đến tôi.

Xem thêm: