Thần sấm Đa Thor - Phải tôi tôi cho một búa

Thần sấm Đa Thor - Phải tôi tôi cho một búa

Tôi năm nay 7000 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này.