Thần thiếp nghe thấy mà sợ

Thần thiếp nghe thấy mà sợ

Thần thiếp nghe thấy mà sợ

Hoàng thượng hãy ngã vào lòng thiếp cho thiếp bớt sợ được không?

Meme liên quan: