Thần thiếp ở trên trời cười ỉa

Thần thiếp ở trên trời cười ỉa

Thần thiếp ở trên trời cười ỉa

Cười đến nỗi phải sống dậy để cười cho nó chân thật hơn.

Meme liên quan: