Thằng bé bị mẹ cầm roi đánh đi tắm biển

Thằng bé bị mẹ cầm roi đánh đi tắm biển

Sao mày bảo mày sang nhà con Thảo học thêm?