Thằng bé cầm chai nhựa: nhịn ông lâu rồi đấy

Thằng bé cầm chai nhựa: nhịn ông lâu rồi đấy

Thằng bé cầm chai nhựa: nhịn ông lâu rồi đấy

Sử dụng khi cãi nhau mà bạn đang thất thế.

Meme liên quan: