Thằng bé cởi trần cầm súng chỉ vào màn hình

Thằng bé cởi trần cầm súng chỉ vào màn hình

Thằng bé cởi trần cầm súng chỉ vào màn hình

À thì ra mày chọn cái chết?