Thằng bé da đen chán đời nằm nhìn trần nhà

Thằng bé da đen chán đời nằm nhìn trần nhà

Cuộc sống này không cò gì là thi vị nữa rồi.