Thằng bé đưa dây thòng lọng cho bố - đây là giải pháp

Thằng bé đưa dây thòng lọng cho bố - đây là giải pháp

Quá đau đầu hoặc chán nản, đây là giải pháp.