Thằng bé mắt cận bặm môi đưa tay chuẩn bị đấm

Thằng bé mắt cận bặm môi đưa tay chuẩn bị đấm

Thằng bé mắt cận bặm môi đưa tay chuẩn bị đấm

Dùng để chửi nhau bằng hình ảnh với bạn bè.