Thằng bé nghiêm túc cầm lồng đèn đi chơi trung thu

Thằng bé nghiêm túc cầm lồng đèn đi chơi trung thu

Trung thu của thanh niên nghiêm túc.

Xem thêm: