Thằng bé ôm đầu tay cầm tiền lẻ mặt buồn bã

Thằng bé ôm đầu tay cầm tiền lẻ mặt buồn bã

Cờ bạc ngày tết ngày tư có bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp đâu?