Thằng mèo máy đang cố giải thích việc lạm dụng bảo bối với Nobita

Thằng mèo máy đang cố giải thích việc lạm dụng bảo bối với Nobita

Nếu Nobita ở VN thì mọi chuyện sẽ như thế này.