Thằng này nó thực sự có thể làm được như vậy ư?

Thằng này nó thực sự có thể làm được như vậy ư?

Thằng này nó thực sự có thể làm được như vậy ư?

Không thể tưởng tượng ra được những trường hợp mà thằng bạn thân có thể nghĩ ra.

Xem thêm: