Thanh niên áo tím cầm viên bê tông sau lưng

Thanh niên áo tím cầm viên bê tông sau lưng

Thanh niên áo tím cầm viên bê tông sau lưng

Có ai đó chuẩn bị ăn cả tảng bê tông vào mặt.

Xem thêm: