Thanh niên cầm bảng ghi đến giờ ăn cơm chó - cẩu lương - rồi các em ơi

Thanh niên cầm bảng  ghi đến giờ ăn cơm chó - cẩu lương - rồi các em ơi