Thanh niên cầm BCS cười nham hiểm

Thanh niên cầm BCS cười nham hiểm

Này cô gái, bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ?