Thanh niên đeo kính nói hôm nay lên mạng thế là đủ rồi

Thanh niên đeo kính nói hôm nay lên mạng thế là đủ rồi

Quá đủ cho một ngày đầy biến động.