Thanh niên gào thét: sao lại không nhỉ dit mẹ mày

Thanh niên gào thét: sao lại không nhỉ dit mẹ mày

Chửi nhau bằng hình ảnh bằng ảnh meme này thì còn gì bằng chứ?