Thanh niên khóc bi thương đến chết

Thanh niên khóc bi thương đến chết

Thanh niên khóc bi thương đến chết

Nỗi đau này sâu thẳm như lòng dạ phụ nữ vậy.

Xem thêm: