Thanh niên lấy tay dụi mắt khóc nhưng thật ra là cười

Thanh niên lấy tay dụi mắt khóc nhưng thật ra là cười

Thanh niên lấy tay dụi mắt khóc nhưng thật ra là cười

Giả vờ đau khổ nhưng thật ra mừng bỏ mẹ.