Thanh niên nhếch mép cười nói có cái loz (có cái nịt)

Thanh niên nhếch mép cười nói có cái loz (có cái nịt)

Thanh niên nhếch mép cười nói có cái loz (có cái nịt)

Ăn theo trend Tiến Bịp nói có cái nịt.

Xem thêm: