Thanh niên từ dưới nước ngoi lên chửi gà

Thanh niên từ dưới nước ngoi lên chửi gà

Ảnh được dùng để chê ai đó gà mờ, kém tài.

Xem thêm: