Thanh niên đeo rất nhiều nhẫn vàng ôm mặt buồn bã

Thanh niên đeo rất nhiều nhẫn vàng ôm mặt buồn bã

Thanh niên đeo rất nhiều nhẫn vàng ôm mặt buồn bã

Buồn quá vì không biết tiêu tiền làm sao cho nó hết đây.