Thắp hương cúng máy bay mới

Thắp hương cúng máy bay mới

Thắp hương cúng máy bay mới

Mới mua cái máy bay tiện đi lại phải cúng kiếng đàng hoàng.