Thầy ông nội ngồi võng cầm đàn hát bài lâu đài tình ái

Thầy ông nội ngồi võng cầm đàn hát bài lâu đài tình ái

Thầy ông nội ngồi võng cầm đàn hát bài lâu đài tình ái

Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu...

Meme liên quan: