Thẻ bài mèo mlem mlem

Thẻ bài mèo mlem mlem

Dùng thẻ bài này khi bạn muốn la liếm một cái gì đó. Lưu ý: khi sử dụng thẻ bài này chỉ số liêm sỉ của bạn sẽ hạ xuống mức số âm.