Thí chủ bán hàng online chứ có bán dâm đâu mà cứ hở ra là giá inbox

Thí chủ bán hàng online chứ có bán dâm đâu mà cứ hở ra là giá inbox

Thí chủ bán hàng online chứ có bán dâm đâu mà cứ hở ra là giá inbox

Bán hàng thì nổ cái giá ra rồi hẵng nói chuyện.

Meme liên quan: