Thí sinh thở, Trấn Thành khóc lóc cảm động

Thí sinh thở, Trấn Thành khóc lóc cảm động

Người nghệ sỹ đa cảm trước thời cuộc.

Xem thêm: