Thỏ Bảy Màu nói mày giết tao luôn đi

Thỏ Bảy Màu nói mày giết tao luôn đi

Tao không thiết tha gì cuộc sống nữa rồi.

Xem thêm: