Thỏ cầm dép tát vào mặt bạn

Thỏ cầm dép tát vào mặt bạn

Vì bạn xứng đáng ăn một cái dép tông lào vào mặt.

Xem thêm: