Thỏ tát nhau chửi mứt dại (mất dạy)

Thỏ tát nhau chửi mứt dại (mất dạy)