Thôi đủ rồi - gấu trúc xua tay từ chối

Thôi đủ rồi - gấu trúc xua tay từ chối

Quá đủ cho ngày hôm nay.

Xem thêm: