Thôi em tắt mẹ văn đi - Ếch chủ tịch nói

Thôi em tắt mẹ văn đi - Ếch chủ tịch nói

Em cũng đừng nên trình bày quá dài dòng làm gì em nhé.

Xem thêm: