Thôi ông im mẹ mồm vào - bịt mồm con chó

Thôi ông im mẹ mồm vào - bịt mồm con chó

Bịt mõm chó. Khi bạn muốn đối phương phải im lặng.

Xem thêm: