Thủ môn Tấn Trường có 8 tay

Thủ môn Tấn Trường có 8 tay

Thủ môn Tấn Trường có 8 tay

Không quả bóng nào có thể vượt qua thủ môn Tấn Trường.